iletişim
Hamidiye Mah. Tekmarsan Sanayi Sit. 2166 Sk. P Blok No:12/B +90 338 213 1181 +90 338 213 1181 +90 541 404 07 90 info@kstarmakine.com murat_ka70@hotmail.com